Daugiabučio atnaujinimas (modernizavimas)

Metai – 2016
Statinių kategorija – ypatingas
Vieta – Ežero g. Šiauliai, Lietuva
Paslaugos – daugiabučio renovacijos rangos darbai

Atlikti darbai:

  • Fasado sienų šiltinimas
  • Vėdinamo fasado įrengimas
  • Cokolio šiltinimas ir apdaila
  • Nuogrindos sutvarkymas
  • Sutapdinto stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas
  • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas
  • Balkonų stiklinimas ir balkonų konstrukcijų sustiprinimas
  • Butų ir kitų patalpų langų keitimas
  • Natūralios ventiliacijos sistemų sutvarkymas ir remontas ir kt.

Daugiabutis buvo apšiltintas iš išorės universaliomis akmens vatos plokštėmis, sumontuotos vėjo izoliacinės plokštės bei ant metalinio karkaso sumontuotos akmens masės plytelės. Cokolis apšiltintas iš išorės putų polistirolo plokštėmis bei teptine izoliacija. Cokolio apšiltintas ir nutinkuotas paviršius aptaisomas keraminėmis plytelėmis. Atstatyta nuogrinda. Stogas apšiltintas ir įrengta nauja ritininė bituminė danga, naujai apskardintas parapetas ir kt. statinio elementai. Taip pat įrengti nauji ventiliacijos kaminėliai, įlajos, lietvamzdžiai ir kt. Stogas aptvertas metaline tvorele. Atnaujinta natūrali ventiliacijos sistema, sumontuoti rekuperatoriai. Šilumos punkte pakeisti esami įrenginiai į 2 kontūrų modulinius įrenginius. Pertvarkyta šildymo sistema.